O PODJETJU


 
EMWE je slovensko podjetje z devetnajstletno tradicijo delovanja (začetki segajo v leto 1990) in bogato ponudbo trgovinske opreme, izdelkov za pospeševanje prodaje in sejemsko opremo.

Na slovenskih tleh delujemo na dveh lokacijah, v Celju in Trzinu, naša dejavnost sega tudi izven meja.

Našim kupcem zagotavljamo kakovostne izdelke in rešitve na področjih: 

  • trgovinska oprema
  • pospeševanje prodaje
  • sejemska oprema
  • mobilni marketing
  • vizualna komunikacija
  • trade marketing
  • merchandising

Sistemi za pospeševanje prodaje, izdelki za pospeševanje prodaje, za trgovinsko opremo, merchandising, vizualno komunikacijo, trade marketing in mobilni marketing, vse najdete na enem mestu. Poleg naštetega nudimo kakovostne izdelke za sejemske postavitve, ki so segmentno razstavljivi in direktno uporabni za osnovni mobilni marketing. Izdelki sejemske postavitve so fleksibilni in se jih lahko uporabi  za druge akcije trade marketinga oz. vizualne komunikacije. 

Ponujamo vam izdelke za merchandising, ki so svetovno uveljavljeni. Vgrajena kakovost in tehnična dovršenost je patentno zaščitena in neprimerljiva s podobnimi izdelki na svetovnem trgu.

Poglavje vizualne komunikacije je zelo široko, zato smo ga v nadaljevanju razdelili na sledeče kategorije: reklamna stojala za plakate, stenske okvirje, izložbene okvirje, stojala za prospekte in kataloge, banner stojala oziroma pingvin stojala, ROLL UP stojala in svetlobne okvirje za plakate.

Posebnost tvorijo svetlobni okvirji. Učinek vizualne komunikacije se s svetlobnimi tablami močno poveča. Nudimo svetovno najsodobnejše svetlobne table. Tudi zahtevana velikost svetlobne table v praksi še ni bila problem. S programom svetilnih tabel in panojev že lahko posegamo v zunanji izgled in opremo objektov.

 

Stojala EMWE je v VSI.si