Merchandising MERCHANDISING                                                                                                     ENGLISH


 
V trgovinah je ponudba izdelkov zelo obsežna. Kupce pritegne vrsta dejavnikov, ki usmeri njihovo pozornost na izdelke. Vse bolj je pomembna razporejenost, vidnost, dosegljivost in urejenost izdelka / blagovne znamke na policah in v trgovini kot celoti.


Merchandising je pomembna aktivnost, ki usmerja pozornost kupca na izdelke oziroma blagovne znamke. Rezultati aktivnosti merchandisinga se odražajo v zadovoljstvu kupca pri nakupih, posledično z zvestobo do trgovine, blagovnih znamk in ne nazadnje v povečani prodaji.
 
 
Urejevalci blagovnih skupin in kategorij:
Progresivni potisniki (…več o progresivnih potisnikih), prekati, poličniki in regalne markacije omogočajo trgovcem in proizvajalcem urejenost izdelkov na prodajnih policah. Izdelki postanejo vidni, prodajna mesta pa urejena. Z uporabo prekatov, progresivnih potisnikov in pripomočkov za urejevanje izdelkov na prodajnih mestih – merchandising, odločno pripomoremo k uspešnosti prodaje. Kljub različnim višinam polic (nivojev), je z uporabo progresivnih potisnikov vidnost izdelkov popolna, dosegljivost izdelkov pa izboljšana. Uporaba merchandising pripomočkov ne prispeva samo k povečani vidnosti izdelka in hitrejši odločitvi kupca, temveč občutno olajša tudi delo trgovcev. Obnavljanje zalog ali menjava artiklov je hitrejša. Progresivni potisniki omogočajo manjšo izgubo časa za urejevanje in kontrolo izdelkov na policah. Stroški za vzdrževanje polic se bistveno zmanjšajo, dosežena pa je stalna 100% vidnost in urejenost izdelkov, kar je tudi namen. Ne nazadnje, tako se izdelki ločijo od konkurenčnih. 
 
 
 

 

 

Stojala EMWE je v VSI.si